duyệt

Hình ảnh

Chúc mừng 2 kỹ sư có tư cách lưu trú

ITJAPAN CHÚC MỪNG 02 chàng KỸ SƯ ? - ĐẶNG NÔNG HẢI TOÀN - CAO KHẮC HẠNH ☘ Nhanh nhưng không nguy hiểm. Đón tư cách lưu trú sau 2 tháng trình cục. Chúc mừng 2 bạn ✈Chuẩn bị hành trang sang Nhật Bản…

Chúc mừng 3 bạn có tư cách lưu trú

Chúc mừng 3 bạn có tư cách lưu trú 1. Nguyễn Văn Tuấn 2. Nguyễn Xuân Trường 3. Nguyễn Minh Phúc IT JAPAN liên tục tuyển kỹ sư đi Nhật làm việc từ chưa có tiếng Nhật đến những bạn có tiếng Nhật.…

Chúc mừng 5 bạn có tư cách lưu trú

IT JAPAN chúc mừng các bạn dưới đây đã có tư cách lưu trú 1. Nguyễn Đức Thiện2. Nguyễn Ngọc Nam3. Nguyễn Quang Tùng4. Nguyễn Văn Giáp5. Trần Đại Nghĩa

Tiếp tục 11 bạn kỹ sư có tư cách lưu trú

IT JAPAN chúc mừng 11 bạn kỹ sư có tên dưới đây có tư cách lưu trú: Trương Huyền ThắngNguyễn Tú ĐạiPhạm Ngọc QuyếtNguyễn Thành SangLa Văn NamVõ Văn HuyNguyễn Công HưngĐỗ Viết ViệtVũ Xuân

7 bạn kỹ sư có tư cách lưu trú

IT JAPAN chúc mừng các bạn kỹ sư dưới đây đã có tư cách lưu trú 1. Bùi Xuân Dương 2. Nguyễn Ngọc Thế 3. Trần Thị Thuận 4. Vũ Văn Trung 5. Đinh Văn Trung 6. Đỗ Đức Anh 7. Vũ Tiến Hùng IT JAPAN liên…

Chúc mừng 9 bạn kỹ sư có tư cách lưu trú

IT JAPAN chúc mừng các bạn kỹ sư dưới đây đã có từ cách lưu trú: Hoàng Văn lợiNguyễn Bảo ChungNguyễn Công CườngNguyễn Văn ĐôngNguyễn Văn LâmPhạm Văn BìnhTrần Thế ĐạiNguyễn Văn KhánhVũ Đình Tuyển

4 bạn kỹ sư tiếp theo có tư cách lưu trú

IT JAPAN chúc mừng 4 bạn kỹ sư nữa có tư cách lưu trú ???? 1. Nguyễn Quốc Tám 2. Nguyễn Trí Thông 3. Phạm Trung An 4. Vũ Xuân Hiếu  IT JAPAN liên tục đơn hàng đi Nhật làm việc diện kỹ sư hàng tháng…