Chuyên mục

Thư viện

Chúc mừng 9 bạn kỹ sư có tư cách lưu trú

IT JAPAN chúc mừng các bạn kỹ sư dưới đây đã có từ cách lưu trú: Hoàng Văn lợiNguyễn Bảo ChungNguyễn Công CườngNguyễn Văn ĐôngNguyễn Văn LâmPhạm Văn BìnhTrần Thế ĐạiNguyễn Văn KhánhVũ Đình Tuyển

4 bạn kỹ sư tiếp theo có tư cách lưu trú

IT JAPAN chúc mừng 4 bạn kỹ sư nữa có tư cách lưu trú ???? 1. Nguyễn Quốc Tám 2. Nguyễn Trí Thông 3. Phạm Trung An 4. Vũ Xuân Hiếu  IT JAPAN liên tục đơn hàng đi Nhật làm việc diện kỹ sư hàng…

? Thêm 4 bạn kỹ sư có tư cách lưu trú

Tiếp tục thêm 4 bạn kỹ sư có tư cách lưu trú 1. Bùi Đăng Biểu 2. Nguyễn Thị Hiển 3. Nguyễn Văn Nhất 4. Phạm Văn Hoan IT JAPAN liên tục đơn hàng đi Nhật làm việc diện kỹ sư hàng…

Chúc mừng 15 bạn kỹ sư có tư cách lưu trú

t JAPAN chúc mừng 15 bạn kỹ sư dưới đây đã có tư cách lưu trú ?????? 1. Lê Văn Tuất 2. Hoàng Trọng Huế 3. Vũ Thị Vân 4. Trần Đình Châu 5. Nguyễn Huy Duy 6. Phạm Tiến Luật 7. Phạm Văn Chính 8.…

Tháng 09 chúc mừng 3 bạn có tư cách lưu trú

Tiếp tục tháng 09 với những tư cách lưu cả những bạn kỹ sư đã từng đi tu nghiệp sinh không khai bằng ??? IT JAPAN chúc mừng 3 bạn kỹ sư có tư cách lưu trú 1. Vương Mạnh Luân 2. Nguyễn Hồng Phôn 3.…