Thư viện Archives - Trang 2 trên 5 - Tuyển kỹ sư sang nhật làm việc
Chuyên mục

Thư viện

Tháng 09 chúc mừng 3 bạn có tư cách lưu trú

Tiếp tục tháng 09 với những tư cách lưu cả những bạn kỹ sư đã từng đi tu nghiệp sinh không khai bằng 🍻🍻🍻 IT JAPAN chúc mừng 3 bạn kỹ sư có tư cách lưu trú 1. Vương Mạnh Luân 2. Nguyễn Hồng Phôn 3.…

Tiếp tục 5 bạn kỹ sư có tư cách lưu trú

Tiếp tục 5 bạn kỹ sư đã có tư cách lưu trú It JAPAN chúc mừng các bạn 🍻🍻🍻 1. Nguyễn Cao Duy 2. Lê Thị Nở 3. Đào Nguyễn Thiên Thanh 4. Nguyễn Thanh Hưng 5. Hồ Đình Long