Cung ứng việc làm Nhật Bản IT JAPAN

Kết quả phỏng vấn

Kết quả phỏng vấn kỹ sư xây dựng (09/12/2015)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ  PHỎNG VẤN KỸ SƯ XÂY DỰNG Ngày phỏng vấn:09/12/2015 Viện Quản trị và phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kết quả phỏng vấn Kỹ sư Xây dựng ngày 09/12/2015 như sau:…

Kết quả kỹ sư tham gia phỏng vấn (17/11/2015)

KẾT QUẢ KỸ SƯ THAM GIA PHỎNG VẤN Ngày phỏng vấn: 17/11/2015 Viện Quản trị và phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kết quả phỏng vấn  ngày 17/11/2015 phỏng vấn tuyển dụng  Kỹ sư CNTT  làm…

Kết quả phỏng vấn kỹ sư xây dựng (06,07/11/2015)

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN KỸ SƯ XÂY DỰNG Ngày phỏng vấn: 06, 07/11/2015 Viện Quản trị và phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kết quả phỏng vấn  Kỹ sư Xây dựng làm việc tại Nhật Bản ngày 06,…

Kết quả phỏng vấn kỹ sư cơ khí (06,07/11/2015)

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN KỸ SƯ CƠ KHÍ Ngày phỏng vấn: 06, 07/11/2015 Viện Quản trị và phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kết quả phỏng vấn  Kỹ sư Cơ khí làm việc tại Nhật Bản:STT HỌ…

Kết quả phỏng vấn kỹ sư CNTT (06/07/11/2015)

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN KỸ SƯ CNTT Ngày phỏng vấn: 06, 07/11/2015 Viện Quản trị và phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kết quả phỏng vấn chương trình  Kỹ sư CNTT  làm việc tại Nhật Bản ngày 06,…

Kết quả phỏng vấn kỹ sư cntt (30/09/2015)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ  PHỎNG VẤN KỸ SƯ CNTT Ngày phỏng vấn: 30/09/2015 Viện Quản trị và phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kết quả phỏng vấn Kỹ sư CNTT ngày 30/09/2015 như sau:STT…

Kết quả phỏng vấn kỹ sư ngày 26/06/2015

THÔNG BÁO KẾT QUẢ  PHỎNG VẤN KỸ SƯ CNTT Ngày phỏng vấn: 26/06/2015 Viện Quản trị và phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kết quả phỏng vấn Kỹ sư CNTT ngày 26/06/2015 như sau:STT…
Loading...
Facebook Messenger for Wordpress