Kết quả phỏng vấn kỹ sư xây dựng (09/12/2015)

0
0

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ  PHỎNG VẤN KỸ SƯ XÂY DỰNG

Ngày phỏng vấn:09/12/2015

Viện Quản trị và phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kết quả phỏng vấn Kỹ sư Xây dựng ngày 09/12/2015 như sau:

STTHỌ VÀ TÊNNGÀY SINH 

TRÌNH ĐỘ TIẾNG NHẬT

 

 

KẾT QUẢ

 

 

GHI CHÚ

01Lê VănÁnh30.12.1990N4Chưa được chọn
02Nguyễn SỹHải02.08.1992N4Chưa được chọn
03Đoàn VănHoàn29.05.1987N4Chưa được chọn
04Đoàn DuyLong16.07.1989N4Chưa được chọn
05Đoàn DuyLong16.07.1989N4Đỗ chính thức
06Nguyễn ThanhTâm03.10.1988N4Chưa được chọn
07Nguyễn ĐứcThuật22.05.1991N4Đỗ chính thức
08Đỗ KiênTrung01.10.1989N4Chưa được chọn
09Phan VănVinhN4Chưa được chọn

 

 

Kết quả phỏng vấn kỹ sư xây dựng (09/12/2015)
Rate this post

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here