Chuyên mục

Công nghệ thực phẩm

Việc làm Nhật Bản – Thông tin tuyển dụng kỹ sư công nghệ thực phẩm đi làm việc tại Nhật Bản, Đơn hàng về công nghệ thực phẩm có thể hơi ít cho các kỹ sư nên điều kiện tuyển dụng khá là đơn giản, thường chưa yêu cầu tiếng khi tuyển dụng, được hưởng mức lương kỹ sư khá cao, chế độ phúc lợi được hưởng như 1 người Nhật bản xứ.