Danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn ngày 17/01/2017

­­­              DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA PHỎNG VẤN Ngày 17/01/2015            

CÔNG TY : NICHIETSU JOINT STOCK COMPANY

 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH TRƯỜNG HÌNH THỨC PV
1 PHAN BÁ MINH CHÍ 12/07/1992 HV BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PV trực tiếp
2 NGUYỄN VIẾT PHƯƠNG 13/11/1986 ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC PV trực tiếp
3 MAI VĂN LUNG 03/10/1988 ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐH THÁI NGUYÊN PV trực tiếp
4 NGUYỄN THÀNH TÍN 06/01/1993 ĐẠI HỌC NHA TRANG Skype
5 LÊ THÀNH ĐẠT 01/05/1993 ĐH CN THỰC PHẨM HỒ CHÍ MINH Skype

 

Tin liên quan

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.