Danh sách các kỹ sư tham gia phỏng vấn (18/07/2016)

DANH SÁCH THAM GIA PHỎNG VẤN

(Ngày 18/ 07/2016)

 

STT Họ và tên Năm sinh Trường TN Tiếng Nhật CV
1 Nguyễn Văn Nam

 

1990 Đại học Công nghiệp Hà Nội N4 –          Đã hoàn thành
2 Phan Bá Minh Chí

 

1992 HV bưu chính viễn thông N3 –          Đã hoàn thiện
3 Đỗ Văn Hùng

 

1994 ĐH khoa học tự nhiên Hà Nội N4 –          Đã hoàn thiện
4 Trịnh Xuân Phương

 

1991 Đại học Bách Khoa Hà Nội N3 –          Chưa hoàn thiện
5 Nguyễn Trung Đức

 

1993 Đại học Công nghiệp Hà Nội N3 –          Đã hoàn thiện
6 Nguyễn Minh Tân

 

1991 Đại học Bách Khoa Hà Nội N4 –          Đã hoàn thiện
Tin liên quan

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.