Thông báo lịch nghỉ 30/4 – 1/5

THÔNG BÁO “V/v: nghỉ lễ 30/04vàngày01/05/2015 ” Hệ thống đào tạo Chuẩn kỹ sư công nghệ thông tin Nhật Bản trực thuộc Viện Quản Trị & Phát Triển Nguồn Nhân Lực, thông báo tớitoànthểhọcviên, sinhviêntạiViệnvề việc nghỉ lễ 30 -04 và 01 tháng 05 như… Đọc thêm

Hướng dẫn làm mẫu CV

  THÔNG TIN ỨNG TUYỂN KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN V.       KỸ NĂNG 5.1 Tiếng Nhật(học tới bài số?) 5.2 Tiếng Anh 5.2. Kỹnăng tin học 5.3. Kỹnăng mềm 5.4. Kỹ năng chuyên môn 5.5. Năng khiếu 5.6. Phẩm chất cá nhân VII.    Hồ… Đọc thêm