Thông báo kết quả phỏng vấn kỹ sư CNTT ngày 03/02/2015

Học viện IT-JAPAN thông báo đến các ứng viên kết quả phỏng vấn kỹ sư CNTT ngày 03/02/2015. Cảm ơn các ứng viên đã quan tâm đến chương trình tuyển dụng của chúng tôi.

Xin chúc mừng các bạn ứng viên đã trúng tuyển, cũng như rất hi vọng gặp lại những bạn ứng viên chưa may mắn trong lần thi tuyển này trong đợt tuyển sắp tới của IT-JAPAN

 

img003

IT-JAPAN trân trọng thông báo và mong các ứng viên được chọn có mặt đúng thời gian và địa điểm đã được thông báo !

Thông báo kết quả phỏng vấn kỹ sư CNTT ngày 03/02/2015
Rate this post

Add Comment